ZMIANA DANYCH DO PŁATNOŚCI

Pragniemy poinformować wszystkich naszych klientów i wyjaśnić, że od marca 2023 działamy jako Water & Life Jakub Węsierski oraz Water&Life Sławomir Węsierski.

Z tego powodu część klientów już w marcu otrzymało faktury z inną nazwą firmy oraz innym numerem konta. Dlatego uspokajamy - nie ma powodu do niepokoju - są one prawidłowe.

Prosimy zwracać uwagę przy dokonywaniu płatności na nr konta i nazwę odbiorcy podanych na fakturze - jest to dla nas bardzo ważne!

... i z góry dziękujemy za terminowe płatności